• Chả cá Bình Định 500gr

  89.000 
 • Trái cây sấy

  Trái cây sấy gói 100gr

  22.000 
 • Khoai môn sấy

  Khoai môn sấy gói 100gr

  22.000 
 • Khoai lang sấy

  Khoai lang sấy gói 100gr

  20.000 
 • Chuối sấy

  Chuối sấy gói 100gr

  20.000 
 • Mít sấy

  Mít sấy gói 100gr

  25.000