• Chả giò thủ

  Chả thủ

  95.000 
 • Khô cá bống

  Khô cá bống

  69.000 
 • Bắp chiên tỏi ớt

  Bắp chiên tỏi

  75.000 
 • Khô cá bò

  Khô cá bò

  169.000 
 • Chả lụi Bình Định

  Chả lụi Bình Định

  69.000 
 • Khô gà lá chanh

  Khô gà lá chanh

  109.000