• Chả cá thu hấp
  Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Chả cá thu

  148.000 
 • Chả bò Bình Định
  Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Chả bò Bình Định 500gr

  145.000 
 • Chả ram tôm đất Bình Định
  Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Chả ram tôm đất Bình Định (Loại vừa)

  95.000 
 • Chả lụi Bình Định

  Chả lụi Bình Định

  69.000 
 • Tôm chua Bình Định
  Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Tôm chua Bình Định

  145.000 
 • Mực ngào tỏi ớt

  Mực ngào tỏi ớt Bình Định

  109.000